ORGANIZÁTOR PODUJATIA:
 
W-ECOPOWER, s.r.o. 
Tkáčska 3, 080 01  Prešov
IČO: 47 598 654
IČ DPH: SK2024016060
konateľ: Vladimír Tancoš
 
kontaktná osoba: Chomanič Jozef 
0915 882 407