HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:
POD ZÁŠTITOU:
MESTA PREŠOV
SPOLUORGANIZÁTORI:
EXKLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER:
 
 
 
GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI: 
 
  
 
HLAVNÝ REKLAMNÝ PARTNER:
  
REKLAMNÍ PARTNERI:
 
    
 
 MEDIÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI: