HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:
POD ZÁŠTITOU:
MESTA PREŠOV
SPOLUORGANIZÁTORI:
EXKLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER:
GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI:
HLAVNÝ REKLAMNÝ PARTNER:
REKLAMNÍ PARTNERI:
MEDIÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI: